โครงการเด็กหลังห้อง 1

เด็กหลังห้อง1-w

หลายโรงเรียนต่าง พากันปั้นเด็กไม่กี่คนเพื่อสอบแข่งขันทางวิชาการ เพียงเพื่ออวดสถานะ  และได้ทิ้งขว้างเด็กอีกมากมายไว้หลังห้อง ไม่มีใครสนใจ แต่เราเชื่อว่าเด็กหลังห้องเหล่านั้นเขามีของ และเราอยากเห็นพวกเขาโชว์ของในทางสร้างสรรค์

เราอยากได้เด็กหลังห้องที่ถูกสังคมขนานนามว่าเด็กดื้อ ไม่เอาไหน เรียนไม่เก่ง, ขาดความมั่นใจ, เพื่อนๆ ไม่อยากเล่นด้วย, ทางบ้านมีปัญหา และเหตุผลอื่นๆ อีกมากมายที่ทำให้เขาแยกตัวออกจากสังคม เด็กพวกนี้แหละครับที่เราต้องการให้เข้าร่วมโครงการก่อน เพราะเราเชื่อมั่นว่าเด็กพวกนี้มีจินตนาการมากมายที่คิดอยู่ในใจที่อยากนำเสนอแต่ไม่เคยได้รับโอกาสเลย ใน 4 วันที่ร่วมโครงการนี้ จินตนาการเหล่านั้นจะถูกพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรม สามารถสื่อสารและสัมผัสได้ และความมั่นใจก็จะกลับมา

KYS_3134-w
KYS_3317-w
KYS_3758-w
KYS_3775-w

โครงการนี้เริ่มจาก
วันแรก การสร้างความมั่นใจโดยใช้เพลงปลุกเขาให้เกิดความรู้สึกหึกเหิมอยากไปให้ถึงจุดหมายที่เขาได้เคยวาดฝันเอาไว้ ต่อด้วยการทัศนศึกษานอกสถานที่ คราวนี้เราเลือกไปศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในค่ายทหาร (ราบ11)

วันที่ 2 เด็กๆ ก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปทัศนศึกษามาพูดคุยกันในกลุ่ม (แบ่งกลุ่มละ 5 คน) และตามด้วยการวาดแบบร่างผังความคิดของตัวเองในการพัฒนาชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่และ Present แผนงานต่างๆ ให้เพื่อนๆฟังและ Comment เชิงสร้างสรรค์กับไอเดียของเพื่อนๆ ด้วย ตามด้วยการเรียนศิลปะการแสดงเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออก

วันที่ 3 เด็กๆ จะนำแบบร่างการพัฒนาชุมชนที่เลือกไว้แล้วมาสร้างเป็น Model โดยเด็กจะได้เรียนรู้เทคนิคการปั้นดินและงานประดิษฐ์เพื่อสร้างสรรค์ Model เป็นรูปธรรม

วันที่ 4 จัดบอร์ดแสดงผลงานนิทรรศการในห้องโถงของ  CIMB Thai  บุคคลทั่วไปก็จะได้ชื่นชมผลงานพร้อมซักถามถึงแนวความคิด โดยมีเด็กๆ ยืนอยู่หน้าผลงานของตัวเองคอยตอบคำถาม

ขอบคุณ CIMB Thai และมูลนิธิศุภนิมิตที่สนับสนุนและให้โอกาสพวกเราและเด็กๆ ได้มาเจอกัน