ตามสอนเด็กในพท. 3 จังหวัดชายแดนใต้

ตามสอน-w

ในที่สุด ครูราฟก็ได้ทำอย่างที่ใจต้องการคือ การลงไปสอนเด็กๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้และได้พบเพื่อนๆ ตัวน้อยที่มีจิตใจงดงาม คราวนี้ไปสอนเรื่องของในหลวครับ ปรัชญาการทรงงานเพื่อสังคมของพระองค์เข้าถึงจิตใจเด็กๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้เป็นอย่างดี ทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต้องการเดินตามรอยพระบาทเอาพระองค์เป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

เด็กๆ สนุกกับการคิดงานและสามารถออกแบบการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งจากจินตนาการของพวกเขา ซึ่งครูราฟมั่นใจว่าสักวันหนึ่งจินตนาการเหล่านั้นจะเป็นจริงและนำสันติภาพกลับคืนสู่ดินแดนปลายด้ามขวานของเรา ครูราฟขอกราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกๆ ท่านที่ทำให้โครงการตามสอนเด็กในพื้นที่ห่างไกลเป็นจริงขึ้นมาได้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้วยครับ

Test-BG_w
ศูนย์พักพิง-w