ชาวไทยภูเขา ปกาเกอะญอ

ปกาเกอะญอ3

โครงการวันพ่อกับเด็กๆ กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ จ.แม่ฮ่องสอน

ดีใจครับที่ได้มาเจอลูกศิษย์ไกลถึงบนดอยสูงแห่งนี้ มาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับปรัชญาการทรงงานของพ่อหลวง เด็กกะเหรี่ยงเรียนรู้กระบวนการคิดได้เร็วและมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากๆ รู้จักนำโครงการในพระราชดำริมาต่อยอด พัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม สมกับเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง ที่สำคัญที่สุดคือ ทุกงานออกแบบจะเต็มไปด้วยจิตสาธารณะเป็นเพราะเด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจปรัชญาการทรงงานของพ่อหลวงที่ทำเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก เด็กกะเหรี่ยงเหล่านี้จีงยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง และโครงการนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยพระบารมีแท้ๆ …… ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ครูราฟและ Young Creative School ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์และขอบคุณทีมงานอาสา (พี่ตุ่มและน้องๆ นศ.จากเชียงใหม่) และคุณพ่อคริสตจักรคาทอลิก เจ้าของสถานที่ รวมทั้งลูกศิษย์ปกาเกอะญอที่น่ารักทุกคน หลังจากเรียนเสร็จพวกเราได้ร้องเพลงจุดเทียนถวายพระพรบนยอดดอย ปลื้มใจสุดๆ น้ำตาหยดแหมะๆ

ปกาเกอะญอ9
ปกาเกอะญอ2
ปกาเกอะญอ7
ปกาเกอะญอ1