ปิดเทอม เติมความคิดสร้างสรรค์

– Summer Camp (5 fun filled-full day for children all age)
Workshop (Purchase a voucher to access any courses on demand)

Contact us for more details at 081-446-8482, Line@: @youngcreative

SUMMER CAMP 5 fun-filled full day for children all ages

1. Creative Art – ages 4-8 years

2. Design – ages 8 and up

3. Digital Art – ages 10 and up

4. Visual Effects – ages 10 and up

5. Filmmaking – ages 10 and up

6. Web Design & Presentation – ages 10 and up

7. Miniature – ages 5 & 10 and up

8. Photography – ages 8 and up

9. Drawing & Painting – ages 5 and up

Click below for more detail and schedules!

Contact us for more details at 081-446-8482, Line: @youngcreative
Easy to fine us! We are located right next to BTS Ekamai!

Creative Art Camp

Creative Art (ages 4-8) Play is the serious business of young children! In this camp, children are given large blocks of time to engage in spontaneous and self-directed play. They learn to process and express themselves verbally and no-verbally, plan, act, interact, react, and try different roles through a new-found skill: music, art, and role-plays. The class is taught in fun and happy environment by our expert teachers who give children freedom to think and encourage creativity in classrooms.

5 days Monday – Friday 10.30 – 15.30.

Day 1 We sing along and tell stories then discuss the lyrics and the meaning. Children get to sharpen their creative skill by continuing the story and writing the ending of the songs and stories using their own imagination.

Day 2 Children learn to sketch, draw, and water color their imagination into a Concept Board. Learn about each character and how to create a world for those characters.

Day 3 Learn to organize their thoughts while developing social and verbal skills through Storyboard and presentation.

Day 4 Present their own work, perform and direct their own stories

Day 5 Have fun making snacks before presenting their works and projects to the class.

Cost – 8,000 Baht. All material provided. (Lunch is not included. Parents can pack lunches or request the school to provide lunch with additional fee)

Design Camp

Design (Ages 8 and up) Your children will learn how to design like a professional! Children will learn basic design elements and principles, which is a foundation of other various types of designs; like graphic design, architecture design, product design, fashion design, character design, etc.

5 days Monday – Friday 10.30 – 15.30.

Day 1 Learn basic of drawing and water coloring then progress to other areas of designing.

Day 2 Learn about Concept Idea of each type of designs. The children will be guided how to express their imagination freely in Sketch Design format.

Day 3 Learn how to use Concept Board and varieties of techniques by using different materials.

Day 4 Model Making – make their imagination come to life by using various material in Model Making.

Day 5 Learn how to organize and express their ideas and present their work to the class.

Cost – 8,000 Baht. All material provided. (Lunch is not included. Parents can pack lunches or request the school to provide lunch with additional fee)

Digital Art Camp

Digital Art (Ages 10 and up) Use Digital Drawing, Digital Painting and Retouching to make imaginations come to life.

5 days Monday – Friday 10.30 – 15.30.

Day 1 Photoshop + Wacom
ฝึกการร่างภาพและวาดลายเส้นโดยใช้กระดาน Wacom และเรียนรู้เรื่องแสงเงาและการลงสีบนพื้นผิวต่างๆ

วันที่ 2 Photoshop + Wacom
การลงสีให้เกิดเป็นภาพ 3 มิติ และการวาดภาพประกอบ

วันที่ 3 Photoshop + Wacom
การ Retouch ภาพโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการผสมผสานระหว่างภาพถ่ายและภาพวาด

วันที่ 4  Illustrator
เรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำภาพ Graphic และการวาดภาพ Graphic 2 มิติ

วันที่ 5 Illustrator
การจัดองค์ประกอบของภาพให้เกิดความสมดุล. การวางหน้ากระดาษและการออกแบบ Title หรือ Headline

Cost – 9,000 Baht. All material provided. (Lunch is not included. Parents can pack lunches or request the school to provide lunch with additional fee)

และลงโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator

Visual Effects Camp

Visual Effects (Ages 10 and up) The process of creating digital effects for movies, games and other media.

5 days Monday – Friday 10.30 – 15.30.

Day 1 เรียนรู้โปรแกรม After Effects
การสร้างภาพซ้อน (Green Screen) และการทำภาพเคลื่อนไหว

วันที่ 2 การสร้าง Visual Effects ด้วยการตกแต่งแสงและสี

วันที่ 3 การตัดต่อ Effects และการสร้าง Sound Effects รูปแบบต่างๆ

วันที่ 4 การใช้โปรแกรม Premiere Pro
การสร้าง Time line และการใช้ Effects ต่างๆ

วันที่ 5 การลงรายละเอียดต่างๆ สำหรับงาน Presentation

Cost – 9,000 Baht. All material provided. (Lunch is not included. Parents can pack lunches or request the school to provide lunch with additional fee)

และลงโปรแกรม Adobe After Effects และ Adobe Premiere Pro

Filmmaking Camp

Filmmaking (Ages 10 and up) Make your short film! Children learn everything from concept to script to directing to acting to editing with our expert teachers. Emphasis on teamwork is paramount for creating great work in this class. Hands-on, interactive, informative, but most of all fun.

5 days Monday – Friday 10.30 – 15.30.

Day 1 Conceptual of films and script writing

Day 2 Shooting board and Pre-Production Planning

Day 3 Shooting and Directing

Day 4 Visual effect & Video Editing. Learn Adobe After Effect for Visual Effect and Learn Adobe Premier Pro for Editing.

Day 5 Sound Editing & Film Presentation

Cost – 9,000 Baht. All equipment is provided, EXCEPT a notebook computer. Campers must bring a laptop computer for editing work on Wednesday-Friday. (Lunch is not included. Parents can pack lunches or request the school to provide lunch with additional fee)

Web Design & Presentation Camp

Web Design & Presentation (ages 10 and up) Children jump into the role of web developer by building their own informational and portfolio based website. Children will learn from the ground up how to organize their thoughts and transform it into a webpage. It is an effective way to present themselves and their portfolios.

5 days Monday – Friday 10.30 – 15.30.

Day 1 Choose the subject and learn how to use WordPress. Learn to write Diagram via Mine Mapping and select the Theme that fits the topic.

Day 2 Understand overall concept of the website and the composition. Learn to organize the content to fit into the website.

Day 3  Learn the basic and how to install PlugIn on WordPress. Organize the information from Headline, Menu, and content.

Day 4 Connect website to Social Media

Day 5 Learn about SEO and Google Analytics. Presentation to class.

Cost – 9,000 Baht. All material provided. (Lunch is not included. Parents can pack lunches or request the school to provide lunch with additional fee)

Miniature Camp

Miniature (ages 5 & 10 and up) Create your own miniature world! You will get to build, design and play with your own miniature building within hours!

5 days Monday – Friday 10.30 – 15.30.

Day 1 การออกแบบรูปแบบของผลงาน รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ และสร้างพื้นผิวต่างๆ จากกระดาษแข็ง ให้กลายเป็นต้นไม้ เหล็ก ฯลฯ

วันที่ 2 การขึ้นโครงสร้าง และประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

วันที่ 3 เลือกใช้เศษวัสดุอื่นๆ มาประกอบชิ้นงาน เช่น การสร้างต้นไม้จากลวดและเชือกสี

วันที่ 4 การปั้นและสร้าง Furniture ตกแต่งต่างๆ รวมถึงการเก็บรายละเอียดอื่นๆ ในผลงาน

วันที่ 5 การลงรายละเอียดและการถ่ายภาพ

Cost – 9,000 Baht. All material provided. (Lunch is not included. Parents can pack lunches or request the school to provide lunch with additional fee)

Photography Camp

Photography (ages 8 and up) Great way to kick-start you Photography skills.

5 days Monday – Friday 10.30 – 15.30.

Day 1 เรียนรู้ประเภทของกล้องแต่ละประเภท รวมถึงเรื่องแสง-เงา และการจัดแสงใน Studio เพื่อการถ่ายวัตถุที่มีรูปทรงและพื้นผิวที่ต่างกัน

วันที่ 2 เทคนิคการถ่ายภาพสิ่งของแต่ละประเภทให้สามารถเล่าเรื่องได้ และมีความโดดเด่น

วันที่ 3 เทคนิคการถ่ายภาพคนในอิริยาบทต่างๆ (Studio)

วันที่ 4 การถ่ายภาพแสงธรรมชาติ นอกสถานที่

วันที่ 5 การตกแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความสวยงามมากขึ้น

Cost – 9,000 Baht. All material provided. (Lunch is not included. Parents can pack lunches or request the school to provide lunch with additional fee)

Workshop

Workshop (Purchase a voucher to access any courses on demand)

1. Creative Art (ages 4-8) Children learn from our expert teachers to process and express their creativity through music, art, and role-play performing.

2. Design (ages 8 and up) Basic Designing Concepts of Graphic Design, Architecture, Product Design, Fashion Design, Character Design, and more.

3. Filmmaking (ages 10 and up) Have fun exploring the movie world! From creating plots, directing, editing, and make the movie come to life!

4. Visual Effect (ages 10 and up) The process of creating digital effects for movies, games and other media.

5. Digital Art (ages 10 and up) Use Digital Drawing, Digital Painting and Retouching to make imaginations come to life.

6. Web Design & Presentation (ages 10 and up) Making presentation more effective and interesting by learning how to build a Web Page to present their projects and portfolios.

7. Miniature (ages 5 & 10 and up) Create your own miniature world! You will get to build, design and play with your own miniature building within hours!

8. Photography (ages 8 and up) Great way to kick-start you Photography skills.

9. Drawing & Painting (age: 6 and up) Basic & advance classes in art, all the classical drawing and painting techniques.

10. Portfolio Design (age: 10 and up) Strategically observe and organize their past and present works. This, in turn, will give them more opportunities in their school and career success.