_74A7188

  Duration Info 15 – 20 hrs
   Class Size 4 – 10
  Age 8+, Adult
 Price : ฿8,600 (สำหรับ Summer Camp จันทร์ – พฤหัสบดี)
และหลังเลิกเรียนหรือเสาร์ – อาทิตย์ 10 ครั้ง/คอร์ส (ครั้งละ 2 ชม.)
และ workshop 5ชม.สำหรับวันเสาร์หรืออาทิตย์

See Voucher
(Purchase a voucher to access any courses on demand)

PHOTOGRAPHY PROGRAM

สนุกกับมุมมองใหม่ๆ ผ่านเลนส์ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายภาพให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

  • เรียนรู้ประเภทของกล้อง รวมถึงเรื่องแสง-เงา และการจัดแสงใน Studio เพื่อถ่ายวัตถุที่มีรูปทรงและพื้นผิวที่ต่างกัน
  • เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุแต่ละประเภทให้มีความโดดเด่น, น่าสนใจ และสามารถเล่าเรื่องได้
  • เทคนิคการถ่ายภาพคนในอิริยาบทต่างๆ
  • การถ่ายภาพแสงธรรมชาติ นอกสถานที่
  • เรียนรู้โหมด A (Aperture Priority), S(Shutter Priority), M(Manual Mode)
  • การควบคุมความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)
  • การตกแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความสวยงามมากขึ้น